Observacions al comunicat de la C.R. de Riudecanyes

La Comunitat de Regants de Riudecanyes, amb la bona voluntat que els caracteritza, s’ha pres la molèstia de dedicar-nos un comunicat on, com un pare sever però atent, ens explica quatre coses que sembla que no tenim molt clares.

La cosa va així: ells van pagar l’esclau i ara no vindrem nosaltres amb els nostres igualitarismes a dir-los que quan una cosa és injusta els drets obtinguts fa 82 anys no són vàlids. L’esclau és seu i si ells no l’alimentessin es moriria de gana. I de set és clar. Perquè, posseint-ne ells la llibertat (que sens dubte és seva, la van pagar, recordeu?), com s’espavilaria per abastir-se?

Que els pobles s’establissin, com és evident, allí on hi havia aigua però ara ja no n’hi hagi perquè els aqüífers s’han assecat no té res a veure amb ells. Tot i que s’estiguin enduent un 90% de l’aigua. Està clar que el problema és que els rius mediterranis són estacionals. Igual de clar com que les rieres (com la de Riudecanyes per exemple) no donen per fer un pantà, ni cultius de regadiu, ni rotondes amb gespa, ni parcs temàtics, ni camps de golfs, ni esports aquàtics d’estiu, ni, ni, ni…

Tot i ser prou clarificadors, ens hem permès la gosadia de fer-hi unes observacions que trobareu a sota de cada punt escrit en verd, com l’aigua estancada que encara queda en uns pocs tolls podrits del Siurana.

NOTA INFORMATIVA

En relació a tota la polèmica amb el riu Siurana, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes vol fer els següents aclariments:

En aquests moments, segons dades de la mateixa Agència Catalana de l’Aigua, estan entrant a l’embassament de Siurana menys de 15 l/s i en surten en concepte de cabal ecològic 20 l/s, els mateixos que es deixen anar des de l’assut de derivació riu avall. És evident que sense l’embassament, ara com ara, el riu estaria molt més sec que no està.

Gràfic de la web de la C. R. de Riudecanyes on es mostra el descens de la cota del pantà els darrers 30 dies.

No és evident que el riu estaria més sec perquè a principis d’estiu sortia menys aigua de la que entrava. El riu acumula. Els aqüífers s’omplen. L’aigua corre i neteja el llit del riu. Això quan el riu baixa, clar. Gràcies a vostès el riu ja no baixa al més de juny. Es passa sec tot l’estiu. Nosaltres no parlem només del mes d’agost. No parlem només d’aquest any.

El riu Siurana, com el Brugent o el Francolí, són rius mediterranis que a l’estiu minven molt els cabals fins i tot, com enguany, resten secs. En tot cas, l’únic que fa l’embassament de Siurana en aquests moments és garantir un cabal ecològic que sense l’embassament fora pràcticament nul.
Bé, sembla que no ens hem entès. No tenim cap queixa amb l’embassament, sinó amb qui el gestiona i amb quins interessos ho fa.

El pantà de Siurana el va promoure i pagar la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes amb aportacions dels seus regants i dels ajuntaments que en formen part, principalment el de Reus, que en un moment donat va aportar, fins i tot els diners que l’estat havia d’avançar durant l’obra i que no va aportar, juntament amb una subvenció de l’Estat.
Les subvencions de l’Estat les paguem tots. Els diners que vostès van aportar, si és que realment fou així (cosa que haurien de demostrar amb documents), ja estan més que amortitzats gràcies al bon negoci que han sabut fer. I que algú pagui una cosa no vol dir que hi tingui cap dret. Els depravats que van a Tailàndia a abusar de menors paguen per fer-ho. Com a argument és ben pobre.

Gràfic de la web de la C. R. de Riudecanyes on es mostra com han omplert el seu pantà amb aigua del riu que, segons diuen, si no fos per ells estaria sec, i com l’han buidat en vendre’s l’aigua, per tornar-lo a omplir després i així fins que assequin el pantà de Siurana.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, Corporació de Dret Públic i no empresa privada, i segons resolució expressa del Ministeri, és l’únic beneficiari de l’obra.

Les paraules poden sonar molt bé fins que se n’aclareix el significat. Llegim que les corporacions de dret públic: “ a pesar de su denominación están sujetas al derecho privado, si bien en algunos aspectos pueden quedar sujetas al Derecho Administrativo, ya que sus titulares pueden desempeñar, por atribución del Ordenamiento o delegación expresa de la Administración, ciertas facultades de orden administrativo sobre sus propios miembros. Defienden los intereses, económicos o profesionales, de sus miembros.” És a dir, que tenen aquesta forma jurídica, perquè sinó no podrien fer el seu negoci, ja que tant l’aigua del riu com el pantà de Siurana, són bens públics.

La gestió de l’embassament de Siurana és responsabilitat compartida entre la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’Administració Hidràulica Catalana, l’Agència Catalana de l’Aigua, una entitat pública, si bé ha de complir amb les obligacions derivades de les concessions existents.
En altres paraules: L’esclau és meu, ho posa en aquest document.

L’aigua de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes és per al reg de gairebé 4.000 Ha amb un reg de suport de 1.500 m³/Ha/any i per l’abastament urbà, per cert de cap municipi turístic, tots amb concessió inscrita i reconeguda.
Tots amb concessió inscrita i reconeguda com per exemple Vilaseca, municipi turístic d’on, segons la seva declaració ambiental, Port Aventura treu l’aigua que utilitzarà amb finalitats recreatives.

De totes maneres no perdrem molt de temps rebatent aquest argument ja que aquestes dades que ens donen són les dades de la concessió, no les dades de l’ús actual. I les dades d’ús actual, que ja s’han demanat a l’ACA, cap de nosaltres les ha vist perquè no hem obtingut resposta d’aquest ens públic, una de les funcions del qual és “l’obtenció de la informació necessària de les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, per a l’exercici de les competències que se li atribueixin”. Així que suposem que o bé no han exercit aquesta funció per motius tèrbols, o bé el què és tèrbol són les informacions que han obtingut de l’ús d’aquesta aigua i en qualsevol dels casos, no volen que es faci públic que interessos privats s’enriqueixen a costa del nostre territori.

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, amb mostra de bona voluntat, l’any 2003 va signar un conveni amb la Mancomunitat TOPOGRAPO per a garantir l’abastament i el reg dels 4 pobles que integren la mancomunitat, 234 l/habitant/dia i 1.500 m³/Ha/any.
Així doncs el tema és així: retinc l’aigua del riu impedint que arribi als pobles que fa centenars d’anys es nodreixen d’ell. Me l’emporto cap a una altra conca per regar unes terres que sempre han estat de secà, fer créixer unes poblacions en detriment de les legítimes usuàries de l’aigua i per altres finalitats incertes, bàsicament per fer negoci amb ella. Quan amb aquesta gestió interessada aconsegueixo assecar els aqüífers dels pobles abans anomenats i els seus habitants m’han de suplicar una mica de l’aigua que abans era seva, aflora en mi la misericòrdia i els dono, literalment, les escorrialles. Això si, aquest favor anava associat a la pèrdua de l’únic dret de la conca 200l/s.

Evidentment tot és una qüestió de punt de vista. Segurament els senyors feudals també veien com a mostra de bona voluntat l’acaparament i posterior gestió que feien de la terra i no veien cap abús de poder en el tracte que oferien als seus vassalls.

Durant aquests dies en què es suscita la polèmica vers als cabals del riu Siurana, a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes només li ha demanat el seu parer La Vanguardia i el Diari de Tarragona, als quals es va atendre sense cap problema. Cap altra mitja informatiu més s’ha posat en contacte amb ella, per la qual cosa no és cert que no vulgui atendre els mitjans de comunicació. El que si és cert que moltes de les notícies aparegudes són tendencioses, faltes de rigor periodístic i allunyades de la realitat i que a vegades amaguen altres intencionalitats.
Aquí hem de dir dues coses: Primer que no parlem només de cabal del riu. Parlem de drets sobre un be comú, l’aigua. Parlem de qui pot decidir sobre l’ús de l’aigua.

I segon que evidentment mai podrem ser tant fidels a la realitat de la comunitat de regants de Riudecanyes com ho és la pròpia comunitat. Que l’esclau argumenti que tots els humans neixen lliures és clarament tendenciós i no representa ni afavoreix els desitjos del que se’n creu l’amo.

Al Priorat hi ha altres embassaments que també transvasen aigua a altres comarques i que poden abastir des de més a prop les poblacions que tenen mancança d’aigua (cap d’elles de la conca directa del mateix riu Siurana).
Una observació molt interessant. Es poden posar en contacte amb aquestes poblacions. Des de la Plataforma no fem cap reivindicació en aquest sentit. Només demanem l’aigua del Siurana pel Siurana.

Ara per ara, si la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes no hagués promogut i pagat l’embassament de Siurana, tenint en compte les entrades actuals a l’embassament, es podrien formular les següents preguntes:
Quin poble no tindria problemes d’abastament d’aigua del riu Siurana?
Quant de temps faria que s’haurien de subministrar amb cisternes?
Quants anys fa que això no passa?
Cal recordar que la Comunitat de Regants va signar un conveni amb el TOPOGRAPO que garanteix l’abastament i reg dels quatre pobles mancomunats.

Ara mateix, si la Comunitat de Regants de Riudecanyes no s’hagués dedicat a buidar sistemàticament el pantà aquests dos últims anys, tindríem una reserva d’aigua considerable, que a més podríem agafar de la superfície, no del fons del pantà carregat de manganès i sediments varis.

Podem capgirar les preguntes. Ara per ara, si el Priorat no deixés marxar l’aigua cap al Baix Camp:

Quin poble d’aquella comarca no tindria problemes d’abastament d’aigua?
Quant de temps faria que s’haurien de subministrar amb cisternes?
Quants anys fa que això no passa?
La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes està oberta al diàleg sempre, però en cap moment, des de la signatura del Conveni amb el TOPOGRAPO, s’ha demanat de parlar amb ella per part de cap plataforma o poble del Priorat, llevat de Porrera i no per temes referents al riu Siurana.
Entenem que el nostre interlocutor no han de ser vostès, doncs l’aigua i l’embassament de Siurana són bens públics i per tant és l’ACA la que ha de vetllar perquè es compleixin les lleis referents al domini públic hidràulic.

Esperem que tot plegat serveixi per aclarir temes i no entrar en un debat estèril entre territoris i conques sense portar enlloc i en el qual les parts en poden sortir damnificades.

Esperem que les nostres respostes hagin servit per mostrar que tenim les coses força clares i que no ens limitarem als debats estèrils. Com molt bé han dit la conca del Siurana no és del seu territori i els que hi vivim farem arribar on calgui les nostres reivindicacions.

Reus 9 d’agost de 2017

LA JUNTA DE GOVERN

Priorat, 10 d’agost de 2017

ELS HABITANTS DELS POBLES DEL SIURANA.

Podeu trobar l’original del comunicat a la web de la Comunitat de Regants de Riudecanyes. I ja que hi sou podeu mirar a la secció de cotes Pantans on hi trobareu uns gràfics molt interessants sobre l’evolució de cotes i volums dels dos pantans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *