El Manifest

El Riu Siurana està sec una bona part de l’any, perquè els pobles de la seva conca no tenen dret (ni vot) en la presa de decisions sobre l’ús que es fa de l’aigua. Actualment el dret d’explotació és de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, una entitat privada.

L’espoli de l’aigua al Priorat es remunta a l’any 1935 quan la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre atorga a la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes (Baix Camp) una concessió d’aigua del Riu Siurana (Priorat) que a la pràctica els dóna el control total de l’aigua del riu.

Un informe de l’ACA de juliol del 2016 sobre la distribució dels recursos de l’embassament de Siurana, constata que del total de l’aigua desembassada des de principis de 2013 fins l’octubre de 2015, només el 5% correspon a l’aigua consumida per la comunitat de regants de Cornudella i el pobles i els regants del TOPOGRAPO (Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera), mentre que un 80% es transvasa a Riudecanyes i el 15% restant es l’aigua del cabal de manteniment.

A la nostra comarca la vitalitat del sistema hídric és determinant per garantir la pervivència del nostre patrimoni natural, ric i divers. Un patrimoni que ajuda a configurar el nostre paisatge agrícola cultural, que opta a ser reconegut per la UNESCO com a patrimoni mundial. El Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya, una de les peces cabdals que sustenten la conservació de la biodiversitat al nostre país, destaca respecte a l’espai de “Riu Siurana i Planes del Priorat” com a molt significatius els recursos hídrics per a la recàrrega dels aqüífers, l’abastament d’aigua potable i el proveïment d’aigua per reg.

Per altra banda, “El Pla Estratègic de Desenvolupament 2014-2020” del Consell Comarcal del Priorat destaca la manca de recursos hídrics com un dels principals problemes pel desenvolupament socioeconòmic de la comarca. La manca d’aigua limita el desenvolupament del sector agrícola i dels sectors industrials que se’n deriven, les indústries del vi, de l’oli i de la fruita seca, i posa en risc la diversitat del paisatge, imprescindible pel sector turístic.

La gestió dels recursos hídric és cabdal per garantir el desenvolupament sostenible del Priorat, una comarca que ha expressat des de tots els àmbits el seu compromís amb la conservació dels seus espais naturals. Aquest compromís és palès en el “Pla Estratègic comarcal de desenvolupament 2014 – 2020”, “La carta del Paisatge del Priorat”, “La candidatura Priorat – Montsant – Siurana a patrimoni mundial de la UNESCO” , “La Carta Europea del Turisme Sostenible” i “El Parc Natural de la Serra de Montsant”.Així doncs patim des de fa molts anys un transvasament de conca del tot inadmissible que empobreix el Priorat, un greuge històric que no podem tolerar.

Per a aquests motius i perquè no podem acceptar decisions antigues que, a més d’entrar en conflicte amb la normativa europea (Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE), hipotequen el futur de la comarca: MANIFESTEM la nostra indignació per la gestió que fan la Generalitat i l’ACA de l’aigua del Priorat.

DENUNCIEM la gestió per part d’una entitat privada, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, d’un be públic, l’aigua.

RECLAMEM una gestió pública, justa i transparent de l’aigua.

El dret del pobles de la Conca del riu Siurana a participar en la presa de decisions sobre l’ús de la l’aigua.
El manteniment d’un cabal ecològic que asseguri la vida del riu.

Una gestió sostenible de l’aigua que garanteixi l’aprofitament dels recursos, sense malbaratar-los.